Otrzymane Darowizny

“Szpital zrealizował zakup sprzętu medycznego – Aparatu do pomiaru Impedancji i PH dla Pracowni Endoskopii Przewodu Pokarmowego w ramach Umowy Darowizny nr 2022/X/7 zawartej z Fundacją PGE w dniu 27.10.2022r.

Lokalizacja: Pracownia Endoskopowa, ul. Żeromskiego 113, 90-549 Łódź”

Szpital zrealizował zakup sprzętu medycznego – diatermii chirurgicznej
na blok operacyjny Kliniki Urologii w ramach Umowy Darowizny nr
2022/VII/10 zawartej z Fundacją PGE w dniu 12.08.2022r.*

Lokalizacja: Żeromskiego 113, 94-039 Łódź