Zamknij

W serwisie korzystamy z plików cookies, których stosowanie ma na celu ułatwienie nawigacji oraz dostosowanie serwisu do preferencji użytkownika. Uzytkownik może określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w przeglądarce. Więcej na ten temat dowiesz się w dokumencie: Polityka Prywatności...
Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

Nasze doswiadczenie i tradycja

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów został zbudowany w 1937 roku. Zlokalizowany w pięknym pod względem architektonicznym obiekcie, zaprojektowanym przez włoskiego architekta, powstał dużym nakładem kosztów i został wykonany niezwykle starannie. Miarą jego standardu w latach 30-tych XX wieku było między innymi wyposażenie go w centralną instalację klimatyzacyjną.

W okresie okupacji Szpital służył najpierw armii niemieckiej, a następnie - jako szpital ewakuacyjny dla jednostek frontowych - armii radzieckiej. W czerwcu 1945 roku został przejęty przez Wojsko Polskie i wkrótce po tym przyjął nazwę Szpitala Klinicznego Centrum Wyszkolenia Sanitarnego Polskiej Armii. Później - kiedy został samodzielną jednostką wojskową i otrzymał status placówki naukowej - nazwa ta zmieniła się na Szpital Kliniczny z Polikliniką. W roku 1958 została powołana do życia Wojskowa Akademia Medyczna, w związku z czym Szpital przeszedł kolejną reorganizację, tym razem otrzymując nazwę I Centralnego Szpitala Klinicznego WAM. Oddziały szpitalne uzyskały status klinik.

Od początku 1996 roku Szpital zaczął działać na nowych zasadach organizacyjnych - został wydzielony ze struktur Wojskowej Akademii Medycznej, uzyskując samodzielność gospodarczą. W 2002 roku na mocy Ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Medycznego Szpital został włączony w strukturę nowotworzonego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Szpital funkcjonował pod nazwą Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2 im. Wojskowej Akademii Medycznej.

Od 2006 roku Centralny Szpital Weteranów - jedyna w Polsce tego typu placówka służby zdrowia - oferuje świadczenia medyczne wszystkim kombatantom i weteranom niezależnie od miejsca zamieszkania. Ta grupa pacjentów wymaga wieloprofilowej diagnostyki oraz stosowania szeroko rozumianej terapii i rehabilitacji, ze względu na podeszły wiek, a także urazy odniesione podczas walk o niepodległość. Unikatowy charakter naszego szpitala sprawia, że jest on miejscem gdzie kombatanci i ich najbliższa rodzina czują się w pełni dowartościowani, znajdują atmosferę szczerej życzliwości oraz dobrą opiekę i pomoc medyczną.

Nasze działania na rzecz środowiska kombatantów i weteranów zostały dostrzeżone i pozytywnie ocenione, czego wyrazem jest odznaczenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM – Centralnego Szpitala Weteranów Medalem „Pro Memoria” w 2007 roku. Ponadto w 2008 roku szpital otrzymał w ogólnopolskim konkursie Perły Medycyny prestiżową nagrodę w dziedzinie placówek ochrony zdrowia: II miejsce - Srebrną Statuetkę „Perły Eskulapa” w kategorii szpitale wielospecjalistyczne. Nagroda ta została przyznana szpitalowi za kierowanie się w codziennych działaniach profesjonalizmem, rzetelnością i odpowiedzialnością za zdrowie pacjenta. Najwyżej ocenionymi głównymi atutami szpitala były również: bardzo wysoki poziom kadry medycznej - na 293 lekarzy 182 posiada specjalizację, w tym aż 142 tytuły naukowe, inwestycje w obiekty szpitala i sprzęt, różnorodność i kompleksowość usług medycznych, innowacyjność oraz wielość procedur medycznych, szeroka działalność dydaktyczna, jak i również bardzo pozytywne opinie pacjentów względem personelu medycznego jego fachowości, życzliwości i zaangażowania.

W kwietniu 2009 roku szpital im. WAM połączył się ze szpitale im. gen. Szareckiego, przyjmując nazwę Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej - Centralny Szpital Weteranów.
W wyniku kolejnej fuzji szpitali Uniwersyteckiego Szpitala im. Wojskowej Akademii Medycznej - Centralnego Szpitala Weteranów ze Szpitalem im. Sterlinga od marca 2010 roku funkcjonuje największa uniwersytecka placówka w regionie łódzkim, dysponująca  24 klinikami, 700 łóżkami, 4 zakładami diagnostycznymi oraz ponad 30 poradniami specjalistycznymi.

Misją naszej placówki jest zapewnienie wszystkim pacjentom profesjonalnej opieki medycznej, w oparciu o nowoczesny sprzęt diagnostyczno-terapeutyczny, przy jednoczesnym zachowaniu przez zespół wysokich standardów jakości, przyjaznej atmosfery oraz zasad racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi.

Doświadczenie, jakim może się poszczycić nasza placówka budowane jest od przeszło 70-ciu lat. Nowatorskie metody diagnostyczno-lecznicze, które wprowadzano właśnie w tym szpitalu, pozwoliły na wykonanie wielu pionierskich zabiegów, wielokrotnie ratując ludziom życie i zdrowie. W 1961 roku w szpitalu powstała Stacja Dializ Pozaustrojowych - pierwsza w strukturach wojskowej służby zdrowia oraz trzecia w Polsce. W 1964 roku dokonano pierwszego w Polsce wszczepienia sztucznej zastawki dwudzielnej serca i pierwszego wszczepienia sztucznej zastawki aortalnej.

Głównym celem Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej - Centralnego Szpitala Weteranów jest wypełnianie podjętej misji przy jednoczesnym podnoszeniu standardów jakości świadczeń oraz stały rozwój bazy diagnostyczno-terapeutyczno-rehabilitacyjnej. Szpital na bieżąco finalizuje projekty z zakresu modernizacji, dokonuje pionierskich zabiegów, które świadczą o renomie placówki i owocują licznymi osiągnięciami. Wśród najważniejszych osiągnięć szpitala można wymienić: pierwszą w kraju instalację 64-warstwowego tomografu komputerowego, utworzenie nowoczesnych cathlabów do angiokardiografii i elektrofizjologii serca, powstanie najnowocześniejszego w regionie Centrum Litotrypsji oraz uzupełnienie sprzętu o nowoczesną aparaturę rentgenodiagnostyczną i ultrasonograficzną. W 2007 r. oddano do użytku jedną z najnowocześniejszych w Polsce, Klinikę Kardiologii Interwencyjnej, Kardiodiabetologii i Rehabilitacji Kardiologicznej. To tu przeprowadzono po raz pierwszy w kraju zabieg ablacji przy użyciu echosonografii wewnątrzsercowej. Klinika ta zwyciężyła w plebiscycie „Łódź sukcesu” w 2004 r. za unikalny zabieg wszczepienia stymulatora serca pod kontrolą echokardiografii wewnątrzsercowej dokonany pierwszy raz w Polsce. Podobnym sukcesem może poszczycić się jedyny w regionie Oddział Kliniczny Chirurgii Ręki, w którym dokonano udanej reimplantacji całkowicie odciętej i częściowo zmiażdżonej kończyny górnej, zabieg ten również zwyciężył w plebiscycie „Łódź sukcesu” w 2004 r. W strukturze Szpitala znajduje się ponadto, jedna z najlepszych w Polsce, Klinika Neurochirurgii i Chirurgii Nerwów Obwodowych, która ma na swoim koncie wiele nowatorskich zabiegów, przeprowadzanych po raz pierwszy w naszym kraju. Są to m.in. zabiegi techniką kyfoplastyki przez skórnej u pacjentów ze złamaniami kręgosłupa, czy wszczepienia implantów u chorych z przemieszczeniem kręgosłupa. Także Klinika Okulistyki i Rehabilitacji Wzroku, jedna z najlepszych w kraju, ma wiele powodów do dumy. Wykonano tam autoprzeszczep komórek macierzystych rąbka rogówki. Zabieg ten jest przeprowadzany w kilku ośrodkach w kraju. W styczniu 2009 roku oddana została w pełni przebudowana i wyposażona w nowoczesny sprzęt Klinika Ortopedii. W lutym 2009 roku dzięki współpracy polsko-szwedzkiego zespołu lekarskiego w tejże Klinice przeprowadzono nowoczesną, najbardziej dokładną metodę bezinwazyjnej operacji nadgarstka, w Polsce była to jedna z pierwszych operacji tego typu. W maju 2009 roku w I Klinice Urologii przeprowadzono po raz pierwszy w województwie łódzkim, nowoczesny zabieg metodą laparoskopową - usunięcia gruczołu krokowego (prostaty) z powodu choroby raka.