Zamknij

W serwisie korzystamy z plików cookies, których stosowanie ma na celu ułatwienie nawigacji oraz dostosowanie serwisu do preferencji użytkownika. Uzytkownik może określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w przeglądarce. Więcej na ten temat dowiesz się w dokumencie: Polityka Prywatności...
Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

Kliniki i Oddziały


Klinika Neurologii i Udarów Mózgu

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej - Centralny Szpital Weteranów

90-549 Łódź, ul. Żeromskiego 113

tel./fax. 042 639 35 91
e-mail: neurol@skwam.lodz.pl

ZESPÓŁ KLINIKI


prof. dr hab. n. med. Andrzej Głąbiński

 

Adiunkci
dr n. med. Wiesław Chudzik
Przewodniczący Zarządu Oddziału Łódzkiego Polskiego
Towarzystwa Neurologicznego od 2008r.

dr n. med. Beata Kaczorowska
Sekretarz Zarządu Oddziału Łódzkiego Polskiego
Towarzystwa Neurologicznego od 2008r.

Starsi Asystenci
dr n. med. Władysław Godlewski
dr n. med. Monika Przybyła
dr n. med. Mirosław Mazurek
dr n. med. Zbigniew Urbański
dr n. med. Karol Jastrzębski
dr n. med. Małgorzata Pawełczyk
dr n. med. Marta Pyzik


Starszy Specjalista - Konsultant
prof. zw. dr hab. n. med. Henryk Chmielewski
Specjalista w zakresie terapii manualnej

Młodsi Asystenci
lek. med. Badral Lkhagvajav

Młodsi Asystenci - Rezydenci
llek. med. Sylwia Janiak
lek. med. Monika Kołodziejska
lek med. Beata Chrześcijanek
lek med. Anna Demczuk
lek med. Paulina Gąsiorek
lek med. Alicja Kozera-Kępniak
lek med. Agnieszka Plucińska

 

Poradnia Neurologopedyczna
mgr Bogna Ostapowicz - Kwapiszewska  - kierownik poradni

Pracownia EEG
mgr Grażyna Organiściak - kierownik pracowni

Rehabilitanci
Jolanta Miller - Starszy Technik Medyczny
Rafał Zając-Milanowicz - Technik Medyczny

Pielęgniarka Oddziałowa
Elżbieta Maciejewska

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA
Zespół Kliniki prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów Wydziału Wojskowo-Lekarskiego, Wydziału Nauk o Zdrowiu Oddział Medycyny Ratunkowej. W ciągu ostatniego roku akademickiego zostały zakończone 3 przewody doktorskie z tematyki dotyczącej udarów mózgu. 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA
W klinice prowadzone są badania nad padaczką, głównie lekooporną. Zostały otwarte 2 przewody doktorskie na temat padaczki, jeden na temat wpływu choroby i leczenia na parametry biochemiczne i CUN, drugi na temat wczesnego powstawania osteoporozy. Kontynuowana jest problematyka badań nad udarami mózgu, w wielorakich aspektach. Jedna osoba ma otwarty przewód związany z etiopatogenezą udarów i jej związkami z adiponektyną i leptyną oraz zespołem metabolicznym. Kontynuowane są badania naukowe nad wykorzystaniem techniki dopplerowskiej, potencjałów wywołanych i P 300 w chorobach degeneracyjnych układu nerwowego.

 

PROFIL DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNO-USŁUGOWEJ

  • Badanie EEG
  • Badanie Video EEG
  • Badanie elektromiografii
  • Badanie USG tętnicy domózgowych
  • Przezczaszkowa ultrasonografia dopplerowska

INFORMACJE DODATKOWE
Zespół Kliniki bierze czynny udział w sympozjach, kongresach naukowych, krajowych i zagranicznych oraz zjazdach czego przykładem jest udział w XX Jubileuszowym Zjeździe PTN we Wrocławiu.
Pracownicy Kliniki brali w br. czynny udział w międzynarodowych zjazdach neurologicznych (FNS, EFNS) w Mediolanie i Florencji, a także w międzynarodowych zjazdach poświęconych padaczce w Budapeszcie i stwardnieniu rozsianemu w Dusseldorfie, prezentując tam swoje prace naukowe.
Pracownicy Kliniki są autorami wielu prac, zamieszczonych na łamach renomowanych czasopism krajowych i zagranicznych.
Kierownik Kliniki prof. Andrzej Klimek jest autorem ponad 250 prac naukowych z czego blisko 50 zostało opublikowanych w anglojęzycznych czasopismach międzynarodowych. Jest autorem 1 monografii oraz  5 rozdziałów w różnych książkach. Dowodem wartości tych prac może być fakt ich cytowania przez wielu zagranicznych autorów. Również są one przytaczane w monografiach i podręcznikach neurologii, w tym w kilku rozdziałach najpoważniejszego  podręcznika jakim jest " Handbook of Clinical Neurology", ponadto w "Basic Mechanism of Headache" czy "Migraine".
Pod  opieką Pana Profesora 10 osób uzyskało specjalizację pierwszego stopnia, a 5 osób drugiego stopnia. Był promotorem 5 prac doktorskich, oraz wielokrotnie recenzentem.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Polskiego Tow. Endokrynologicznego, Polskiego Tow. Lekarskiego,  Polskiego Tow. Bólów Głowy, Ligi Przeciwpadaczkowej, Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, członkiem World Federation of Neurology oraz American Society of Clinical Pharmacology and Therapeutics.
Od 2001 roku jest Redaktorem Naczelnym pisma "Aktualności Neurologiczne". Od 1999 jest przewodniczącym Komisji Bioetycznej  Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi. Za swą działalność naukową był wielokrotnie nagradzany przez Rektora AM, Pol. Tow. Neurologiczne, oraz Ministra Zdrowia.