Zamknij

W serwisie korzystamy z plików cookies, których stosowanie ma na celu ułatwienie nawigacji oraz dostosowanie serwisu do preferencji użytkownika. Uzytkownik może określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w przeglądarce. Więcej na ten temat dowiesz się w dokumencie: Polityka Prywatności...
Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

Kliniki i Oddziały


Klinika Gastroenterologii


Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej - Centralny Szpital Weteranów

90-647  Łódź, Pl. Hallera 1
tel. 42 639 30 46
fax. 42 639 30 49
e-mail: gastrologia@umed.lodz.pl

ZESPÓŁ KLINIKI
p.o. Kierownika
dr hab. n. med. Krystyna Stec-Michalska
   

Adiunkci
dr hab. n. med. Grażyna Klupińska
dr n. med. Ewa Walecka-Kapica
dr n. med. Cezary Chojnacki

Starsi wykładowcy
dr n. med. Maria Wiśniewska-Jarosińska

Starsi Asystenci
dr n. med. Paweł Wichan - Kierownik Pracowni Endoskopowej
dr n. med. Agnieszka Harasiuk
dr n. med. Marek Romanowski
lek. med. Grażyna Kulig
lek. med. Cezary Rudnicki

Młodsi  Asystenci
lek. med. Marzena Mokwińska
lek. med. Patrycja Wachowska
lek. med. Marta Mędrek
lek. med. Marcin Adamczyk

Pracownik naukowo-techniczny
mgr n. biol. Agnieszka Stępień

Pielęgniarka oddziałowa
Piel. dypl. Grażyna Skowron

Sekretariat
mgr inż. Monika Pawłowicz - sekretarka medyczna

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

 • Zajęcia z interny i gastroenterologii dla studentów III i V roku studiów Wydziału Wojskowo-Lekarskiego
 • Zajęcia z interny i dietetyki dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu
 • Kształcenie podyplomowe
 • Akredytacje na kształcenie z zakresu chorób wewnętrznych i gastroenterologii
 • Kształcenie z zakresu podstaw endoskopii przewodu pokarmowego
 • Zajęcia seminaryjne dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych studiów doktoranckich

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA

 • Choroby czynnościowe układu pokarmowego
 • Somatyzacja depresji w gastroenterologii
 • Wczesna diagnostyka nowotworów przewodu pokarmowego
 • Choroby infekcyjne przewodu pokarmowego
 • Nieswoiste zapalenia jelit
 • Leczenie dietetyczne

W Klinice realizowanych jest pięć projektów badawczych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2P05/D/068/27, 2P05/B/11728, 4385/BP01/33, 0819/B/P01/34, 43583/B/P05/36).
Przy Klinice działa Studenckie Koło Naukowe - opiekunowie: dr n. med. Krystyna Stec-Michalska, dr n. med. Maria Wiśniewska-Jarosińska.

PROFIL DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNO-USŁUGOWEJ

 • Endoskopia diagnostyczna i zabiegowa przewodu pokarmowego
 • Endoskopia zabiegowa dróg żółciowych i trzustkowych
 • Endoskopia kapsułkowa jelit
 • Ultrasonografia czynnościowa w czasie rzeczywistym
 • Endosonografia
 • Elektrogastrografia
 • Manometria przewodu pokarmowego
 • 24-godzinna pH-metria
 • Bilimetria (system Bilitec 2000)
 • Bezinwazyjne badanie czynności wątroby, trzustki i jelit (testy oddechowe z użyciem spektrometru masowego)
 • Bezinwazyjne badanie zakażeń bakteryjnych, w tym Helicobacter pylori
 • Badanie immunoenzymatyczne hormonów i neuroprzekaźników (serotonina, melatonina, dopamina) i ich metabolitów
 • Badanie ekspresji genowej i polimorfizmów genów dla w/w neuroprzekaźników i hormonów (greliny, leptyna, somatostatyna)

Wszystkie wyżej wymienione badania wykonywane są w celach szczegółowej diagnostyki i racjonalnej terapii chorób układu trawiennego.

INFORMACJE DODATKOWE
Klinika współpracuje z takimi ośrodkami jak:

 • UT Health Science Center - San Antonio (USA)
 • Johns Hopkins University - Baltimore (USA)
 • Katedra Fizjologii Collegium Medicum UJ w Krakowie
 • Katedra Genetyki Molekularnej Uniwersytetu Łódzkiego
 • Klinika Gastroenterologii WIM - Warszawa
 • Zakład Patomorfologii ICZMP - Łódź

Kierownik Kliniki jest członkiem wielu krajowych i międzynarodowych Towarzystw Naukowych oraz pełni liczne funkcje m.in. jako członek Rad Programowych 4 czasopism lekarskich, członek panelu recenzentów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, członek dwóch Komisji Polskiej Akademii Nauk tj. Gastroenterologia i Hepatologii oraz Komisji Fizjologii, Dietetyki i Profilaktyki Żywieniowej.
Jest także założycielem i prezesem zarządu Fundacji im. Wojskowej Akademii Medycznej.
Większość pracowników Kliniki aktywnie pracuje w Oddziale Łódzkim Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, m.in. organizując kongresy PTG-E (1988, 2006) a także doroczne "Łódzkie Weekendy Gastroenterologiczne" i inne przedsięwzięcia naukowo szkoleniowe.